Farnosť Dolný Hričov

Milosrdný Bože, nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci prekážali ísť v ústrety tvojmu Synovi.

Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti Dolný Hričov

Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti Dolný Hričov

Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti Dolný Hričov