Farnosť Dolný Hričov

Milosrdný Bože, nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci prekážali ísť v ústrety tvojmu Synovi.

From Address: To:
Powered by Phoca Maps