Farnosť Dolný Hričov

  • Krst dieťaťa nahlasuje na farskom úrade rodič dieťaťa (nie iný príbuzný) aspoň týždeň pred plánovaným termínom krstu. So sebou treba priniesť rodný list dieťaťa, respektíve jeho fotokópiu.
  • Krst má každý prijať vo farnosti, na území ktorej žije. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia fyzicky bývajú minimálne 3 mesiace, a to nezávisle od miesta trvalého pobytu uvedeného v dokladoch.
  • Krstí sa po vzájomnej dohode, aby termín vyhovoval všetkým zúčastneným stranám, zvyčajne je to v sobotu dopoludnia.
  • Krstná náuka zvykne bývať v piatok večer (18.45) na farskom úrade. Zúčastniť by sa jej mali rodičia a krstní rodičia. Trvá približne 30 - 45 minút.
  • Ak rodičia dieťaťa neboli sobášení v kostole, nie je to prekážka ku krstu, ale samozrejme, že treba - v rámci možností - uvažovať, ako riešiť tento stav, ktorý nie je v súlade Desatorom. Určite treba hľadať možnosti ako usporiadať svoje manželstvo aj pred Božou tvárou.
  • Krstným rodičom môže byť len pokrstený a praktizujúci katolík nad 16 rokov, ktorý už prijal aj sviatosť birmovania a buď je slobodný, alebo je cirkevne sobášený. Stav, kedy žije niekto s inou osobou v jednej domácnosti bez sviatostného manželstva, je prekážkou k tomu, aby bol krstným rodičom.

 

Administratívne záležitosti môžete vybaviť v kancelárii farského úradu po sv. omši.

 

 

Sv. omše bývajú v Dolnom Hričove:

 

  Letný čas Zimný čas
Pondelok 18.00 17.00
Streda 18.00 17.00
Piatok 18.00 17.00

 

 

 

V prípade mojej neprítomnosti volajte na tel. číslo 041 55 72 100


(nechajte aspoň 8 krát zazvoniť, pevná linka je prepojená na mobil)


alebo ma môžete kontaktovať cez email: dolnyhricov@fara.sk .