Farnosť Dolný Hričov

  • Ak chcete vybaviť krstný list, treba prísť na faru a krstný list vám vydám na počkanie.
  • Krstný list by si mal prísť vyzdvihnúť osobne žiadateľ, výnimočne môže byť krstný list vydaný aj blízkemu príbuznému (napr. otec, matka), ale s vedomím žiadateľa.
  • Krstný list pre úradné záležitosti (napr. sobáš) nemá byť starší ako 3 mesiace.

 

Administratívne záležitosti môžete vybaviť v kancelárii farského úradu po sv. omši.

 

 

Sv. omše bývajú v Dolnom Hričove:

 

  Letný čas Zimný čas
Pondelok 18.00 17.00
Streda 18.00 17.00
Piatok 18.00 17.00

 

 

 

V prípade mojej neprítomnosti volajte na tel. číslo 041 55 72 100


(nechajte aspoň 8 krát zazvoniť, pevná linka je prepojená na mobil)


alebo ma môžete kontaktovať cez email: dolnyhricov@fara.sk .