Farnosť Dolný Hričov

  • Prosím, aby ste úmrtie vášho drahého zomrelého, po nahlásení v pohrebnej službe, nahlásili čím skôr na farskom úrade, kde sa dohodneme na termíne pohrebných obradov.
  • Potrebné doklady (List o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou alebo pohrebnou službou) treba priniesť na farský úrad pre zápis do cirkevnej matriky. Kňaz potrebuje mať tento doklad ešte pred samotným pohrebom.
  • Kňaz sa dohodne s pozostalými na mieste a termíne pohrebu a či bude pohrebný obrad spojený aj so sv. omšou.
  • Spevákov si pozostalí vybavujú sami.

 

Administratívne záležitosti môžete vybaviť v kancelárii farského úradu po sv. omši.

 

 

Sv. omše bývajú v Dolnom Hričove:

 

  Letný čas Zimný čas
Pondelok 18.00 17.00
Streda 18.00 17.00
Piatok 18.00 17.00

 

 

 

V prípade mojej neprítomnosti volajte na tel. číslo 041 55 72 100


(nechajte aspoň 8 krát zazvoniť, pevná linka je prepojená na mobil)


alebo ma môžete kontaktovať cez email: dolnyhricov@fara.sk .