Farnosť Dolný Hričov

  • Ako prvé je treba zájsť na farský úrad v mieste, kde plánujete svadbu, a to minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom svadby. Manželstvo majú snúbenci uzatvoriť vo farnosti, do ktorej patrí aspoň jeden z nich.
  • Pri stretnutí kňaza so snúbencami sa spíše sobášna zápisnica, preto je potrebné so sebou priniesť občianske preukazy. Ak je niektorý so snúbencov pokrstený v inej farnosti, musí priniesť krstný list. Platnosť krstného listu vystaveného z dôvodu prípravy na sobáš je 6 mesiacov od jeho vystavenia ku dňu slávenia manželstva. V prípade, že ste boli pokrstený vo farnosti Dolný Hričov, nemusíte predkladať krstný list.  
  • Snúbencov, z ktorých ani jeden nepatrí do našej farnosti, môžem sobášiť len na základe licencie (povolenia) farára farnosti, do ktorej patrí jeden z nich. Licenciu si snúbenci vyžiadajú na príslušnom farskom úrade a prinesú ju na zápis sobášnej zápisnice.
  • Na farský úrad treba tiež priniesť Žiadosť o uzavretie manželstva, ktorá sa vypisuje na matrike obecného úradu Dolný Hričov. Pri návšteve matriky je potrebné mať rodné listy a občianske preukazy.
  • Po nahlásení termínu sobáša absolvujete niekoľko stretnutí, ktoré sú obsahovo zamerané na prehĺbenie viery, náboženského života a vášho vzájomného vzťahu. Odporúčané sú "Kurzy prípravy na manželstvo pre tých, ktorým na ich manželstve záleží...". Bližšie informácie nájdete na stránke www.domanzelstva.sk. Tento kurz možno absolvovať aj bez toho, aby ste mali stanovený termín sobáša.
  • V týždni bezprostredne pred sobášom sa uskutoční posledné stretnutie, na ktorom sa porozprávame o priebehu samotného obradu.
  • Výzdobu kostola aj organistu si snúbenci zabezpečujú sami.

 

Administratívne záležitosti môžete vybaviť v kancelárii farského úradu po sv. omši.

 

 

Sv. omše bývajú v Dolnom Hričove:

 

  Letný čas Zimný čas
Pondelok 18.00 17.00
Streda 18.00 17.00
Piatok 18.00 17.00

 

 

 

V prípade mojej neprítomnosti volajte na tel. číslo 041 55 72 100


(nechajte aspoň 8 krát zazvoniť, pevná linka je prepojená na mobil)


alebo ma môžete kontaktovať cez email: dolnyhricov@fara.sk .