Farnosť Dolný Hričov

Od začiatku r. 2014 funguje v našej farnosti Detské spoločenstvo. Je súčasťou eRka (Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, www.erko.sk), ktoré zastrešuje kresťanské detské spoločenstvá na celom Slovensku v duchu motta: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.“
Stretká pre deti bývajú na fare každý utorok od 16 hod. do 17:30 hod. (okrem prázdnin a štátnych sviatkov). Deti cez hru, spev, témy, pohybové aktivity, tvorenie... môžu objavovať krásu života, vzťahov, viery.


POZÝVAME ŤA MEDZI NÁS :-)stretko

 • hraj sa,
 • spievaj,
 • tancuj,
 • tvor,
 • modli sa,
 • uvažuj,
 • objavuj,
 • hýb sa,
 • teš sa...

 

Stretká sú určené pre deti navštevujúce ZŠ, prípadne i škôlkarov, ktorí sú dostatočne samostatní a dokážu akceptovať pripravený program.

Počas roka organizujeme rôzne podujatia:

VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA 2015

Deti objavovali čnosť miernosti v duchu hesla Menej je niekedy viac: ak menej pozerám TV, hrám sa na mobile, tablete, počítači, môžem viac byť s kamarátmi, tvoriť, športovať, pomáhať, viac sa rozvíjať. Zažili sme pekné popoludnie na farskom dvore, spolu sa zabávali, tvorili a zúčastnili sa na sv. omši. Zapojilo sa 22 detí a 5 animátorov.

LETNÝ FARSKÝ VÝLET 2015 – Po stopách Juraja Jánošíka

Preliezanie v detskom lanovom parku, turistika: Jánošíkove diery – Štefanová, múzeum: expozícia Jánošík, prehliadka pohyblivého betlehemu v kostole, výstup k soche Jánošíka nad dedinou, hry, pesničky... To všetko zažilo 36 detí z celej farnosti spolu so 7 animátormi.

BODKA ZA PRÁZDNINAMI 2015
Posledný prázdninový deň 20 detí v 3 skupinkách spolu so 4 animátormi hľadali cestu k pokladu ukrytému v lese a plnili úlohy, ktoré ich cestou čakali. Objavili, že najväčším pokladom v živote je skamarátiť sa s Ježišom. Po pokladovke ešte spolu opekali, hrali hry a plietli náramky priateľstva.

DETSKÝ ČIN POMOCI 2015

V rámci stretiek sa zapájame do celoslovenskej kampane Detský čin pomoci. Je to akcia, ktorá vedie deti k schopnosti a ochote pomáhať druhým cez malé i väčšie skutky. Každé dieťa si vyberie spôsob, ako a komu chce pomôcť, a nakreslí o tom obrázok. Sprievodnou aktivitou je zbieranie vrchnáčikov z PET fliaš, finančné prostriedky získané za ich spracovanie budú venované na zdravotné rehabilitácie pre choré deti. Nazbierané vrchnáčiky môžete priniesť posledný októbrový týždeň na stretko na faru i do kostola a vložiť ich do krabice umiestnenej pri dverách.

KOLEDOVANIE DOBRÁ NOVINA 2015

V advente nás čaká príprava na koledovanie Dobrá novina. Ak sa chceš stať koledníkom, príď na stretko 1. 12. 2015 o 16 hod. na faru alebo sa informuj po nedeľnej sv. omši u animátorov.

 

Animátori:

 • Dolný Hričov – Ľudmila Jurašíková,
 • Žilinská Lehota – Lucia Holešová,
 • Ovčiarsko – Dagmar Martinková,
 • Paštiná Závada (dolina) – Alžbeta Dobroňová, Adriána Hvizdáková


Aktuálne informácie nájdete vo farských oznamoch, na farskej stránke a na nástenke.

V našej galérií si môžeš pozrieť fotky z rôznych akcií